[ANN] Norsk oversettelse av "Programming Ruby" underveis

(Please excuse me while I do this in norwegian first)

Hei. NorwayRUG[1] har passert en milepæl og har en “beta” versjon av del
1 av “Programming Ruby” boka oversatt til norsk[2]. Det foreløpige
arbeidet er tilgjengelig på
http://www.ruby.no/prosjekt/ProgrammeringIRuby/

I den forbindelse trenger vi øyeepler til å lese, kommentere og
kritisere arbeidet så langt, slik at oversettelsen blir best mulig. Gå
til Wikisiden KorrekturLesing[3] dersom du kunne tenke deg å hjelpe til.
De eneste forutsetningene er å kunne lese norsk og å ha en kritisk sans.
(Min første datamaskin sitt OS var tekstet på svensk og min første C bok
var på dansk, så kanskje det er en skandinavisk Ruby nuby eller to som
kan ha nytte av oversettelsesarbeidet så langt?)

···

(English translation)

Hi. NorwayRUG[1] has passed a milestone and has a “beta” version of part
1 of the “Programming Ruby” book translated to norwegian[2]. The work so
far is available at
http://www.ruby.no/prosjekt/ProgrammeringIRuby/

Related to this, we need eyeballs to read, comment and critique the work
done so far, to make the translation as perfect as possible. Go to the
Wiki page KorrekturLesing[3] if you would consider helping. The only
requirements are the ability to read Norwegian and a critical mindset.
(The OS of my first computer was texted in swedish and my first book on
C was in danish, so perhaps there is a Scandinavian Ruby Nuby or two who
would find the in progress translation useful?)


[1] http://www.ruby.no/
[2] http://www.ruby.no/prosjekt/ProgRuby.html
[3] http://www.ruby.no/cgi-bin/wiki?ProgrammeringIRuby/KorrekturLesing


([ Kent Dahl ]/)_ ~ [ http://www.stud.ntnu.no/~kentda/ ]/~
))_student
/(( _d L b_/ NTNU - graduate engineering - 5. year )
( __õ|õ// ) )Industrial economics and technological management(
_
/ö____/ (_engineering.discipline=Computer::Technology)

Kent Dahl kentda@stud.ntnu.no writes:

til Wikisiden KorrekturLesing[3] dersom du kunne tenke deg å hjelpe
til.

Og hvor er den

···

Vennlig hilsen

Syver Enstad

Syver Enstad wrote:

Kent Dahl kentda@stud.ntnu.no writes:

til Wikisiden KorrekturLesing[3] dersom du kunne tenke deg å hjelpe
til.

Og hvor er den

Samlet de mindre viktige lenkene i referanseseksjonen på bunnen:

[3] ruby.no

da 4 URL’er inne i selve teksten gjør noe (dårlig) med lesbarheten. :slight_smile:

···


([ Kent Dahl ]/)_ ~ [ http://www.stud.ntnu.no/~kentda/ ]/~
))_student
/(( _d L b_/ NTNU - graduate engineering - 5. year )
( __õ|õ// ) )Industrial economics and technological management(
_
/ö____/ (_engineering.discipline=Computer::Technology)